Cách khôi phục “nhanh” Bookmark bị xóa trong Chrome (Cốc cốc) và Firefox

0
Rate this post

Người dùng Firefox và Crome đều có thể khôi phục qua Trình quản lý dấu trang của Firefox vì nó có tính năng hoàn tác. Firefox cũng thực hiện sao lưu bookmark thường xuyên, tự động. Firefox giữ các bản sao lưu trong vài ngày và cho phép bạn dễ dàng khôi phục dấu trang mà không cần tìm kiếm trong các thư mục ẩn.

Google Chrome

Cập nhật: Trình quản lý dấu trang của Chrome hiện có tùy chọn Undo! Để hoàn tác việc xóa dấu trang trong trình quản lý dấu trang, hãy nhấn Ctrl + Z. Ngay cả khi bạn không mở trình quản lý dấu trang khi xóa dấu trang, bạn có thể nhấn Ctrl + Shift + O để mở rồi sử dụng Ctrl + Z để hoàn tác việc xóa dấu trang. Bạn có thể phải nhấp vào danh sách dấu trang trước khi nhấn Ctrl + Z. (Trên máy Mac, hãy nhấn Command + Z để thay thế.)

Nếu bạn dùng trình quản lý dấu trang của Chrome không có tùy chọn Hoàn tác. Trong khi nếu bạn đã tạo bản sao lưu bằng tùy chọn xuất, bạn có thể nhập bản sao lưu để hoàn tác.

Nếu bạn vô tình xóa một dấu trang, hãy đóng tất cả các cửa sổ Chrome đang mở.. Nếu bạn đã đóng Chrome, hãy để Chrome đóng. Chrome lưu một bản sao lưu duy nhất của tệp dấu trang của bạn và nó sẽ ghi đè bản sao lưu đó mỗi khi bạn khởi chạy Chrome.

Khởi chạy Windows Explorer và cắm mã sau vào thanh địa chỉ của nó — thay thế “NAME” bằng tên tài khoản người dùng Windows của bạn:

C:UsersNAMEAppDataLocalGoogleChromeUser DataDefault

Thư mục chứa hai tệp dấu trang — Dấu trang và Dấu trang.bak. Bookmarks.bak là bản sao lưu gần đây nhất, được thực hiện khi bạn mở trình duyệt lần cuối.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy phần mở rộng tệp .bak và chỉ thấy hai tệp có tên Bookmarks, bạn sẽ cần làm cho Windows hiển thị phần mở rộng cho tệp. Trong File Explorer, đi tới File > Change FolderSearch Options > View, sau đó bỏ chọn hộp kiểm “Hide extensions for known file types”. Nếu bạn cần thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để tạo phần mở rộng tệp hiển thị Windows.

Mozilla Firefox

Người dùng Firefox dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bạn vừa xóa dấu trang hoặc thư mục dấu trang, bạn chỉ cần nhấn Ctrl + Z trong cửa sổ Library hoặc thanh bên Bookmarks để đưa dấu trang trở lại. Trong cửa sổ Library, bạn cũng có thể tìm thấy lệnh Undo trên menu “Organize”.

Cập nhật: Nhấn Ctrl + Shift + B trong Firefox để mở cửa sổ Thư viện này.

Nếu bạn đã xóa dấu trang một vài ngày trước, hãy sử dụng menu Restore trong Import and Backup. Firefox tự động tạo một bản sao lưu các dấu trang của bạn mỗi ngày và lưu trữ giá trị trong vài ngày.

Để tránh mất bất kỳ dấu trang mới, quan trọng nào, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Export Bookmarks to HTML trước khi khôi phục bản sao lưu. Sau khi sao lưu được khôi phục, bạn có thể nhập tệp HTML hoặc xem tệp đó trong Firefox.


Bài viết này đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa? Hãy để lại cảm nhận dưới comment để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết thêm thắc mắc nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *