Cách lưu và sử dụng bản đồ Offline trên Windows 10

0
Rate this post

Nếu bạn biết mình sẽ sử dụng PC ở một vị trí không có kết nối Internet và bạn cần quyền truy cập vào bản đồ, bạn có thể tải xuống bản đồ cho các khu vực cụ thể trong ứng dụng “Bản đồ” trong Windows 10 và sử dụng chúng Offline mà không cần mạng..

Để mở ứng dụng “Bản đồ”, hãy nhấp vào Cửa sổ và nhấp vào Maps trong danh sách Recent Used. Nếu bạn không thấy, bạn hãy nhấp vào All Apps ở cuối Menu để truy cập vào Maps.

LƯU Ý: Ứng dụng “Bản đồ” trên Windows 10 được cung cấp bởi Bing. Nó không bao gồm nhiều địa điểm như Google Maps, nhưng nó vẫn bao gồm rất nhiều địa cầu. Tuy nhiên, tính năng bản đồ ngoại tuyến trong ứng dụng “Bản đồ” cho phép bạn tải xuống bản đồ của toàn bộ quốc gia và khám phá bản đồ đó bất cứ khi nào bạn muốn. Google Maps chỉ cho phép bạn tải xuống một phần 50km x 50km của bản đồ xuống thiết bị Android của bạn và các khu vực bản đồ đã lưu sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày trên thiết bị của bạn.

01_clicking_maps

Nhấp vào biểu tượng bánh răng (nút “Setting”) ở góc dưới bên trái của cửa sổ “Maps”.

02_clicking_settings_icon

Trong “Offlice Maps”, hãy nhấp vào “Download or update maps”.

03_clicking_download_or_update_maps

Bạn được đưa đến phần “Offlice maps” trên màn hình “System”. Nhấp vào Tải xuống bản đồ (Dowload maps) ở phía bên trái của màn hình.

04_clicking_download_maps

Danh sách sáu lục địa (Nam Cực không được hỗ trợ) hiển thị trên màn hình “Tải xuống Bản đồ”. Chọn lục địa có quốc gia mong muốn.

05_selecting_a_continent

Nhấp vào quốc gia mà bạn muốn tải xuống bản đồ.

06_selecting_usa

Nếu bạn muốn tải xuống tất cả các bản đồ Hoa Kỳ, bạn có thể chọn tải xuống “Tất cả các khu vực” hoặc bạn có thể chọn một khu vực cụ thể. Chúng tôi đã chọn “California“.

07_selecting_california

Tiến trình tải xuống sẽ hiển thị. Bạn có thể tải xuống nhiều bản đồ hơn khi đang tải xuống.

08_download_progress

Khi bạn cập nhật bản đồ bằng cách nhấp vào “Check now” trong phần “Map Updates” của màn hình “Bản đồ”, bản đồ ngoại tuyến cũng được cập nhật.

08a_checking_for_updates

Nếu bạn không cần bản đồ ngoại tuyến nữa và bạn muốn lấy lại dung lượng đĩa, bạn có thể xóa bản đồ đã tải xuống. Nhấp vào bản đồ bạn muốn xóa trên màn hình Maps và nhấp vào Xóa (Delete).

09_deleting_a_map

Khi bạn ở một vị trí không có kết nối Internet, các bản đồ đã tải xuống của bạn sẽ khả dụng ngoại tuyến trong ứng dụng “Bản đồ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *